<strong id="tdjgp"><del id="tdjgp"></del></strong>
<span id="tdjgp"><output id="tdjgp"></output></span>

  <legend id="tdjgp"><i id="tdjgp"></i></legend>

  客服熱線 : 400-111-3883

  投資者關系

  Investor relations
  當前所在頁面:首頁 > 投資者關系 >
  最新新聞

  研究覆蓋

  投行/劵商 日期 分析師 評級 目標價(港元)
  銀河-聯昌證券(股票)CGS-CIMB 2019-04-25 Raymond Cheng 買入 12.00
  美銀美林(股票) BoA ML 2019-04-16 Karl Choi 買入 12.00
  德意志銀行(股票)DB 2019-04-10 Jeffrey Gao, Stephen Cheung, Foo Leung 買入 11.04
  安信國際(股票) Essence Int’l 2019-04-10 Steve Wong 買入 14.00
  瑞士信貸銀行(股票)CS 2019-04-09 Jianping Chen 中性 9.00
  國泰君安證券(股票)GTJA Sec 2019-03-21 Van Liu 買入 11.81
  摩根大通(股票)J.P. Morgan 2019-03-19 Karl Chan 增持 10.50
  招銀國際(股票)CMBI 2019-03-19 Chengyu Huang, Samson Man 買入 9.60
  德意志銀行(股票)DB 2019-03-18 Jeffrey Gao, Stephen Cheung, Foo Leung 買入 10.19
  海通國際 (股票) Haitong Int’l 2019-03-18 Bonnie Zhou, Andy So 買入 10.06
  中金公司(股票)CICC 2019-03-18 Huijing Wang 買入 10.82
  星展(股票) DBS 2019-03-18 Danielle Wang 買入(首次覆蓋) 10.35
  瑞士信貸銀行(股票)CS 2019-03-18 Jianping Chen 中性 8.50
  美銀美林(股票) BoA ML 2019-03-13 Jeffrey Zeng 買入 8.81
  中金公司(股票)CICC 2019-03-11 Huijing Wang 買入 (首次覆蓋) 8.64
  摩根大通(股票)J.P. Morgan 2019-03-05 Karl Chan 增持 (首次覆蓋) 9.00
  尚乘(股票)AMTD 2019-03-01 Michelle Li 買入 8.90
  美銀美林(股票) BoA ML 2019-02-25 Jeffrey Zeng 買入(首次覆蓋) 7.63
  德意志銀行(股票)DB 2019-02-18 Jeffrey Gao, Stephen Cheung, Foo Leung 買入 8.97
  安信國際(股票) Essence Int’l 2019-01-31 Steve Wong 買入 9.80
  招銀國際(股票)CMBI 2019-01-30 Chengyu Huang, Samson Man 買入(首次覆蓋) 7.60
  農銀國際(股票)ABCI 2019-01-28 Kenneth Tung 買入 7.40
  招商證券國際(股票)CMS Int'l 2018-12-17 Siu Fung Lung 買入 7.2
  海通國際 (股票) Haitong Int’l 2018-12-17 Bonnie Zhou, Andy So 買入 9.19
  招商證券國際(股票)CMS Int'l 2018-11-19 Siu Fung Lung 買入 7.2
  瑞士信貸銀行(股票)CS 2018-10-19 Jianping Chen 優于大市 5.90
  海通國際 (股票) Haitong Int’l 2018-09-19 Bonnie Zhou, Andy So 買入 9.19
  國泰君安證券(股票)GTJA Sec 2018-09-05 Van Liu 買入 8.08
  興業證券 (股票) Industrial Securities 2018-08-25 Song Jian 未評級 -
  海通國際 (股票) Haitong Int’l 2018-08-23 Bonnie Zhou, Andy So 買入 8.41
  安信國際(股票) Essence Int’l 2018-08-21 Steve Wong 買入 9.80
  海通國際 (股票) Haitong Int’l 2018-08-21 Bonnie Zhou, Andy So 買入 8.41
  匯豐(債券)HSBC 2018-08-21 Keith Chan 增持 -
  星展(股票)DBS 2018-08-21 Carol Wu, Danielle Wang 未評級 -
  瑞士信貸銀行(股票)CS 2018-08-20 Jianping Chen 優于大市 7.80
  銀河-聯昌證券(股票)CGS-CIMB 2018-08-20 Raymond Cheng 買入 8.40
  德意志銀行(股票)DB 2018-08-20 Jeffrey Gao, Stephen Cheung, Foo Leung 買入 9.59
  安信國際(股票) Essence Int’l 2018-07-23 Steve Wong 買入 9.80
  海通國際 (股票) Haitong Int’l 2018-06-12 Bonnie Zhou, Andy So 買入 8.72
  美銀美林(股票) BoA ML 2019-02-25 Jeffrey Zeng 買入 7.63
  瑞士信貸銀行(股票)CS 2018-05-14 Jianping Chen 中性(首次覆蓋) 7.00
  摩根士丹利 (股票) Morgan Stanley 2018-04-23 John Lam, Leif Chang 持有 6.90
  德意志銀行(債券)DB 2018-03-19 Karen Kwan 買入 -
  海通國際 (股票) Haitong Int’l 2018-03-19 Bonnie Zhou, Andy So 買入 8.72
  安信國際(股票) Essence Int’l 2018-03-19 Meng Kai Wang 買入 9.67
  國泰君安證券(股票)GTJA Sec 2018-03-19 Van Liu 買入 9.55
  農銀國際(股票)ABCI 2018-03-16 Kenneth Tung 買入 9.00
  匯豐(債券)HSBC 2018-03-16 Keith Chan 增持 -
  德意志銀行(股票)DB 2018-03-16 Jeffrey Gao, Stephen Cheung 買入 9.29
  尚乘(股票)AMTD 2018-03-16 Donald Yu, Michelle Li 持有 8.10
  聯昌證券(股票)CIMB 2018-03-15 Raymond Cheng, Siu Fung Lung 買入 8.40
  摩根士丹利 (股票) Morgan Stanley 2018-03-15 John Lam, Leif Chang 買入 5.50
  德意志銀行(債券)DB 2018-02-07 Karen Kwan 買入 -
  德意志銀行(股票)DB 2018-02-01 Jeffrey Gao, Stephen Cheung 買入 8.4
  國泰君安證券(股票)GTJA Sec 2018-01-25 Van Liu 買入 8.87
  招商證券香港(股票)CMS(HK) 2018-01-17 Jackson Hui 買入 7.01
  尚乘(股票)AMTD 2018-01-15 Donald Yu, Michelle Li 買入 6.94
  海通國際 (股票) Haitong Int’l 2018-01-12 Bonnie Zhou, Andy So 買入 7.69
  安信國際(股票) Essence Int’l 2018-01-11 Meng Kai Wang 買入 7.5
  聯昌證券(股票)CIMB 2018-01-10 Raymond Cheng, Siu Fung Lung 買入(首次覆蓋) 7.00
  德意志銀行(股票)DB 2018-01-02 Jeffrey Gao, Stephen Cheung 買入 7.00
  德意志銀行(股票)DB 2017-11-28 Jeffrey Gao, Stephen Cheung 買入 6.74
  摩根士丹利 (股票) Morgan Stanley 2017-11-12 John Lam, Leif Chang 買入 5.50
  德意志銀行(股票)DB 2017-10-27 Jeffrey Gao, Stephen Cheung 買入(首次覆蓋) 6.74
  安信國際(股票) Essence Int’l 2017-09-27 Meng Kai Wang 買入 7.39
  國泰君安證券(股票)GTJA Sec 2017-09-18 Van Liu 買入 5.45
  尚乘(股票)AMTD 2017-09-15 Donald Yu, Michelle Li 買入 5.78
  安信國際(股票) Essence Int’l 2017-09-07 Meng Kai Wang 買入(首次覆蓋) 5.20
  德意志銀行(債券)DB 2017-08-23 Karen Kwan 買入 -
  匯豐(債券)HSBC 2017-08-21 Keith Chan 增持 -
  聯昌證券(股票)CIMB 2017-08-18 Raymond Cheng, Siu Fung Lung 未有評級 -
  農銀國際(股票)ABCI 2017-08-18 Kenneth Tung 買入 4.40
  招商證券香港(股票)CMS(HK) 2017-08-18 Jackson Hui 買入 3.71
  尚乘(股票)AMTD 2017-08-17 Donald Yu, Michelle Li 買入 3.65
  摩根士丹利 (股票) Morgan Stanley 2017-08-15 John Lam, Jeffrey Zeng 與大市同步(首次覆蓋) 3.30
  海通國際 (股票) Haitong Int’l 2017-08-01 Peter Yang, Bonnie Zhou 買入(首次覆蓋) 3.93
  招商證券香港(股票)CMS(HK) 2017-07-13 Jackson Hui 買入 3.67
  尚乘(股票)AMTD 2017-07-12 Donald Yu, Michelle Li 買入 3.65
  德意志銀行(債券)DB 2017-07-04 Karen Kwan 買入 -
  農銀國際(股票)ABCI 2017-05-17 Kenneth Tung 買入 3.40
  尚乘(股票)AMTD 2017-04-07 Michelle Li 買入(首次覆蓋) 2.92
  國泰君安證券(股票)GTJA Sec 2017-03-16 Van Liu 收集 2.63
  美銀美林(債券)BoA ML 2017-03-13 Jessie Huang 增持 -
  招商證券香港(股票)CMS(HK) 2016-09-15 John So 買入 2.80
  國泰君安國際(股票)GTJA Intˊl 2016-08-23 Van Liu 收集 1.98
  瑞銀(債券)UBS 2016-08-22 Anna Ho 優于大市 -
  德意志銀行(債券)DB 2016-08-22 Karen Kwan 買入 -
  美銀美林(債券)BoA ML 2016-08-22 Joyce Liang 增持 -
  國泰君安國際(股票)GTJA Int’l 2016-04-01 Van Liu 收集 1.80
  星展銀行(債券)DBS 2016-03-18 Nancy Koh 與大市同步 -
  德意志銀行(債券)DB 2016-03-08 Karen Kwan 買入 -
  匯豐(債券)HSBC 2016-03-08 Keith Chan 增持 -
  瑞銀(債券)UBS 2016-03-08 Shirley Han 優于大市 -
  國泰君安國際(股票)GTJA Intˊl 2015-10-30 Van Liu 收集(首次覆蓋) 2.09
  德意志銀行(債券)DB 2015-10-27 Karen Kwan 買入 -
  國泰君安(股票)GTJA 2015-10-22 Shen Sicong 增持(首次覆蓋) 2.30
  星展銀行(債券)DBS 2015-08-21 Nancy Koh 增持 -
  匯豐(債券)HSBC 2015-08-17 Keith Chan 中性 -
  瑞銀(債券)UBS 2015-08-13 Glenn Ko 優于大市 -
  美銀美林(債券)BoA ML 2015-08-13 Sunny Tam 增持 -
  南華資料研究(股票)SC Research 2015-08-12 Kaiser Choi 買入(首次覆蓋) 1.87
  德意志銀行(債券)DB 2015-08-12 Karen Kwan 買入(首次覆蓋) -
  輝立證券(股票)Phillip Sec 2015-07-15 Chen Geng 買入(首次覆蓋) 2.00
  美銀美林(債券)BoA ML 2015-06-05 Sunny Tam 增持 -
  農銀國際(股票)ABCI 2015-03-18 Kenneth Tung 買入 1.80
  匯豐(債券)HSBC 2014-12-12 Keith Chan 中性(首次覆蓋) -
  國泰君安國際(債券)GTJA Intˊl 2014-11-04 Donald Yu 正面(首次覆蓋) -
  富邦證劵(股票)Fubon 2014-09-22 Karl Shen 買入 1.77
  美銀美林(債券)BoA ML 2014-09-11 Sunny Tam 增持(首次覆蓋) -
  農銀國際(股票)ABCI 2014-08-26 Kenneth Tung 買入 2.20
  瑞銀(債券)UBS 2014-08-25 Glenn Ko 優于大市 -
  星展銀行(債券)DBS 2014-04-30 Nancy Koh 增持(首次覆蓋) -
  富邦證劵(股票)Fubon 2014-04-23 Karl Shen 加碼(首次覆蓋) 1.67
  農銀國際(股票)ABCI 2014-03-19 Kenneth Tung 買入 2.40
  瑞銀(債券)UBS 2014-03-18 Glenn Ko 買入(首次覆蓋) -
  農銀國際(股票)ABCI 2014-03-10 Kenneth Tung 買入 2.20
  農銀國際(股票)ABCI 2014-01-29 Kenneth Tung 買入(首次覆蓋) 2.20

  信貸評級

  評價機構 分析師 企業信貸評級 評級展望
  惠譽 Fitch Laura Long BB- 正面
  穆迪 Moody’s Celine Yang B1 正面
  標普 S&P Ricky Tsang B+ 正面
  情色综合,狼人干综合伊人网,亚洲色姐妹综合网姐姐,大香蕉综合伊人网